CHECK-UP

CHECK-UP'A GELMEDEN ÖNCE DİKKAT ETMENİZ GEREKEN NOKTALAR

√   Mutlaka randevu alınız, randevu gününde ve saatinde mutlaka aç geliniz. 

√   En az 10-12 saat aç kalmanız gerekmektedir. Bu arada yalnızca su içebilirsiniz. 

√   Check-up'tan önceki 24 saat içinde alkol kullanmayınız. 

√   Check-up'tan önceki 24 saat içinde:

1.  C Vitamini içeren ilaçları içmeyiniz.        

2.  Ağrı kesici, antibiyotik gibi ilaçlar kullanmayınız. 

3.  Yağlı ve şekerli besinler yemeyiniz.

√   Check-up'tan önceki 48 saat içinde:

1.  Kırmızı et, brokoli, turp gibi yiyecekler yemeyiniz.         

2.  Demir içeren ilaçları içmeyiniz.

√   Şeker Hastalığı (Diabet) ya da devamlı tedavisini gördüğünüz bir başka hastalığınız varsa, mutlaka önceden bildiriniz. 

√   Hamilelik şüpheniz varsa, mutlaka önceden bildiriniz. 

√   Daha önceden yaptırmış olduğunuz test ve başka tetkik sonuçları varsa, yanınızda getiriniz. 

√   Eforlu EKG (Elektrokardiografi) için; Check-up'a gelirken koşu bandında rahat edebileceğiniz kıyafetlerle veya yanınızda getirmenizi tavsiye ederiz. 

√   İdrar örneğini laboratuvarımız da verebilirsiniz. İdrara çıkmakta güçlük çekiyorsanız, laboratuvarımızdan temin edebileceğiniz idrar kaplarına iki saatten fazla bekletmemiş olarak,  beraberinizde getirebilirsiniz.

1. CHECK-UP PAKETİ 40 YAŞ ALTI ERKEK

POLIKLINIK MUAYENE (DAHILIYE)

POLIKLINIK MUAYENE (GENEL CERRAHİ) 

POLIKLINIK MUAYENE (DİŞ)

ELEKTROKARDIYOGRAM

AKCİĞER GRAFİSİ P.K. (TEK YÖN)

ABDOMEN US, TÜM

SGPT (ALT)(KAN)

ALKALEN FOSFATAZ (ALP)

ASO (TURBİDİMETRİK)

SGOT (AST)(KAN)

CRP (TÜRBİDİMETRİK)

DEMİR (SERUM)

TOTAL DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ (TIBC)

FERRİTİN

GGT - GAMMA GLUTAMİL TRANSFERAZ

GLUKOZ (KAN) AÇLIK

HDL KOLESTEROL

HEMGRAM

İDRAR TETKİKİ (TAM OTOMATİK İDRAR BİYOKİMYASI)

ÜRE (KAN ÜRE AZOTU BUN)

KOLESTEROL (KAN)

KREATİNİN (KAN)

LDH - LAKTİK DEHİDROGENAZ (KAN)

LDL KOLESTEROL

RF - ROMATOID FAKTÖR (TÜRBIDIMETRIK)

SEDİMANTASYON

TRIGLISERID + (VLDL)

TSH

ÜRİK ASİT (KAN)

GAITADA GIZLI KAN ARANMASI

ANTI HBS (KEMİLUMİNESANS/ELFA)

ANTI HCV (MIKROPARTIKÜL IMMÜN ASSAY - MEIA VEYA)

HBSAG (KEMİLUMİNESANS/ELFA)

 

2. CHECK-UP PAKETİ 40 YAŞ ÜSTÜ ERKEK

POLIKLINIK MUAYENE (DAHILIYE)

POLIKLINIK MUAYENE (ÜROLOJİ) 

POLIKLINIK MUAYENE (DİŞ)

ELEKTROKARDIYOGRAM

AKCİĞER GRAFİSİ P.A. (TEK YÖN)

ABDOMEN US, TÜM

SGPT (ALT)(KAN)

ALKALEN FOSFATAZ (ALP)

ASO (TURBİDİMETRİK)

SGOT (AST)(KAN)

CRP (TÜRBİDİMETRİK)

GLUKOZ (KAN) AÇLIK

HDL KOLESTEROL

HEMOGRAM

İDRAR TETKİKİ (TAM OTOMATİK İDRAR BİYOKİMYASI)

KALSİYUM (CA) (KAN)

ÜRE (KAN ÜRE AZOTU BUN)

CEA - KARSİNOEMBRİYONİK ANTİJEN

KLOR (CL) (KAN)

KOLESTEROL (KAN)

LDH - LAKTİK DEHİDROGENAZ (KAN)

LDL KOLESTEROL

POTASYUM (KAN)

PSA (PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN)

FREE PSA

RF - ROMATOİD FAKTÖR (TÜRBİDİMETRİK)

SEDİMANTASYON

SODYUM (NA) (KAN)

GAİTADA GİZLİ KAN ARANMASI

ANTİ HBS (KEMİLUMİNESANS/ELFA)

GLİKOLİZE HEMOGLOBİN (HB A1C)

 

3. CHECK-UP PAKETİ 40 YAŞ ALTI BAYAN

POLIKLINIK MUAYENE (DAHILIYE)  

POLIKLINIK MUAYENE (KADIN DOĞUM) 

POLIKLINIK MUAYENE (DİŞ)

ELEKTROKARDİYOGRAM

AKCİĞER GRAFİSİ P.A. (TEK YÖN)

MEME US (BİLATERAL)

ABDOMEN US, TÜM

SGPT (ALT) (KAN)

CRP (TÜRBİDİMETRİK)

DEMİR (SERUM)

TOTAL DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ (TİBC)

FERRİTİN

GLUKOZ (KAN) AÇLIK

HDL KOLESTEROL

HEMOGRAM

İDRAR TETKİKİ (TAM OTOMATİK İDRAR BİYOKİMYASI)

ÜRE (KAN ÜRE AZOTU BUN)

KLOR (CL) (KAN)

KOLESTEROL (KAN)

KREATİNİN (KAN)

LDH - LAKTİK DEHİDROGENAZ (KAN)

LDL KOLESTEROL

POTASYUM (KAN)

RF - ROMATOİD FAKTÖR (TÜRBİDİMETRİK)

SEDİMANTASYON

SODYUM (NA) (KAN)

TRİGLİSERİD + (VLDL)

TSH

ÜRİK ASİT (KAN)

GAİTADA GİZLİ KAN ARANMASI

ANTİ HBS (KEMİLUMİNESANS / ELFA)

ANTİ HCV (MİKROPARTİKÜL IMMÜN ASSAY-MEİA VEYA B)

HBSAG (KEMİLUMİNESANS/ELFA)

SERVİKAL VEYA VAJİNAL SİTOLOJİ, YAYMA PREPERATL

 

4. CHECK-UP PAKETİ 40 YAŞ ÜSTÜ BAYAN

POLIKLINIK MUAYENE (DAHILIYE)  

POLIKLINIK MUAYENE (GENEL CERRAHİ)  

POLIKLINIK MUAYENE (KADIN DOĞUM) 

POLIKLINIK MUAYENE (DİŞ)

ELEKTROKARDİYOGRAM

MAMMOGRAFİ (TEK MEME)

AKCİĞER GRAFİSİ P.A. (TEK YÖN)

KEMİK DANSİTOMETRESİ, TÜM VÜCUT

ABDOMEN US, TÜM

SGPT (ALT) (KAN)

ASO (TURBİDİMETRİK)

SGOT (AST) (KAN)

CRP (TÜRBİDİMETRİK)

GLUKOZ (KAN) AÇLIK

HDL KOLESTEROL

HEMOGRAM

ÜRE (KAN ÜRE AZOTU BUN)

KOLESTEROL (KAN)

LDH - LAKTİK DEHİDROGENAZ (KAN)

LDL KOLESTEROL

SEDİMANTASYON

TRİGLİSERİD + (VLDL)

ÜRİK ASİT (KAN)

 

5.  CHECK-UP PAKETİ KANSER TARAMA ERKEK

POLIKLINIK MUAYENE (DAHILIYE)  

POLIKLINIK MUAYENE (GENEL CERRAHİ)  

POLIKLINIK MUAYENE (ÜROLOJİ) 

POLIKLINIK MUAYENE (DİŞ)

AKCİĞER GRAFİSİ P.A. (TEK YÖN)

ABDOMEN US, TÜM

SGPT (ALT) (KAN)

ALBÜMİN (KAN)

ALFA - FETO PROTEİN (AFP)

ALKALEN FOSFATAZ (ALP)

SGOT (AST) (KAN)

CA-125

CA-15-3

CA-19-9

CRP (TÜRBİDİMETRİK)

GGT - GAMMA GLUTAMİL TRANSFERAZ

GLUKOZ (KAN) AÇLIK

HEMOGRAM

İDRAR TETKİKİ (TAM OTOMATİK İDRAR BİYOKİMYASI)

ÜRE (KAN ÜRE AZOTU BUN)

CEA - KARSİNOEMBRİYONİK ANTİJİN

KLOR (CL) KAN

KREATİNİN (KAN)

PSA (PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN)

TOTAL PROTEİN (KAN)

FREE PSA

SEDİMANTASYON

SODYUM (NA) (KAN)

ÜRİK ASİK (KAN)

GAİTADA GİZLİ KAN ARANMASI 

 

6. CHECK-UP PAKETİ KANSER TARAMA KADIN

POLIKLINIK MUAYENE (DAHILIYE)  

POLIKLINIK MUAYENE (GENEL CERRAHİ)  

POLIKLINIK MUAYENE (KADIN DOĞUM) 

POLIKLINIK MUAYENE (DİŞ)

MAMMOGRAFİ (TEK MEME)

MAMMOGRAFİ (TEK MEME)

AKCİĞER GRAFİSİ P.A. (TEK YÖN)

MEME US (BİLATERAL)

ABDOMEN US, TÜM

SGPT (ALT) (KAN)

ALBÜMİN (KAN)

ALFA - FETO PROTEİN (AFP)

ALKALEN FOSFATAZ (ALP)

SGOT (AST) (KAN)

CA-125

CA-15-3

CA-19-9

CRP (TÜRBIDIMETRİK)

GGT - GAMMA GLUTAMIL TRANSFERAZ

GLUKOZ (KAN) AÇLIK

HEMOGRAM

İDRAR TETKİKİ (TAM OTOMATİK İDRAR BİYOKİMYASI)

ÜRE (KAN ÜRE AZOTU BUN)

CEA - KARSİNOEMBRİYONİK ANTİJEN

KLOR (CL) (KAN)

KREATİNİN (KAN)

LDH - LAKTİK DEHİDROGENAZ (KAN)

POTASYUM (KAN)

SEDİMANTASYON

SODYUM (NA) (KAN)

ÜRİK ASİT (KAN)

GAİTADA GİZLİ KAN ARANMASI

SERVİKAL VEYA VAJİNAL SİTOLOJİ, YAYMA PREPERATLA

 

7. CHECK-UP PAKETİ KALP VE DAMAR HASTALIKLARI

POLİKLİNİK MUAYENE (KARDİYOLOJİ)

ELEKTROKARDİYOGRAM

KARDİYOVASKÜLLER STRESS TEST

TRANSTORASİK EKOKARDİYOGRAFİ

AKCİĞER GRAFİSİ P.A. (TEK YÖN)

GLUKOZ (KAN) AÇLIK

HDL KOLESTEROL

HEMOGRAM

ÜRE (KAN ÜRE AZOTU BUN)

KLOR (CL) (KAN)

KOLESTEROL (KAN=

KREATİNİN (KAN)

LDL KOLESTEROL

POTASYUM (KAN)

SODYUM (NA) (KAN)

TRİGLİSERİD + (VLDL)

 

8. GUATR CHECK-UP PAKETİ

POLIKLINIK MUAYENE (DAHILIYE)

POLIKLINIK MUAYENE (GENEL CERRAHİ)

TIROID US

SGPT (ALT) (KAN)

ANTI TPO (ANTI M)

GLUKOZ (KAN) AÇLIK

HDL KOLESTEROL

HEMOGRAM

ÜRE (KAN ÜRE AZOTU BUN)

KOLESTEROL (KAN)

KREATİNİN (KAN)

LDL KOLESTEROL

SEDİMANTASYON

SERBEST T3 (FT3)

SERBEST T4 (FT4)

TRİGLİSERİD + (VLDL)

TSH

 

9. CHECK-UP PAKETİ ÇOCUK ÖZEL

POLIKLINIK MUAYENE (ÇOCUK)

ABDOMEN US, TÜM

DEMİR (SERUM)

FERRİTİN

GLUKOZ (KAN) AÇLIK

HDL KOLESTEROL

HEMOGRAM

İDRAR TETKİKİ (TAM OTOMATİK İDRAR BİYOKİMYASI)

İDRAR TETKİKİ (TAK OTOMATİK İDRAR BİYOKİMYASI)

ÜRE (KAN ÜRE AZOTU BUN)

KOLESTEROL (KAN)

KREATİNİN (KAN)

LDL KOLESTEROL

SERBEST T3 (FT3)

TRİGLİSERİD + (VLDL)

TSH

APTT

PTZ - PROTROMBİN ZAMANI

 

Bu sayfa : 4343449 kez ziyaret edilmiştir.

Bu sayfa : 4858453 kez ziyaret edilmiştir.