GÖZ HASTALIKLARI

Grandmedical Hospital’da rutin göz muayeneleri tam otomatik göz muayene üniteleri eşliğinde yapılmaktadır. Böylece ölçme keskinlikleri en yükseğe çıkar muayene sırasındaki hekim ve hasta konforu da en fazla olmaktadır. Her yaştaki bebek ve çocuk hastaların da muayeneleri ayrıntılı olarak yapılmaktadır. Bu hastaların hastalıklarının teşhis ve tedavileri bu sahada uzmanlaşmış akademisyen uzman hekim tarafından titizlikle uygulanmaktadır. Hastalarımızda ortaya çıkabilecek göz tembellikleri, çocukluk çağı kataraktı, şaşılık denilen göz kayması, gözyaşı kanalı tıkanmasına bağlı sulanma ve çapaklanma  rahatsızlıkları ve üveit denilen göz içerisindeki iltihaplanmalar erkenden saptanabilmekte ve erken müdahale ile bu sorunlar giderilmektedir.

 

GÖZ KUSURLARI

Miyop (Uzağı Görememe): En sık karşılaşılan kırılma kusurudur. Özellikle uzak görme bozulmuştur. Yüksek miyoplarda yakın görme de etkilenmiştir. Nedeni, gelen görüntünün göz arkasındaki retina tabakasının önünde odaklanmasıdır. Gençlerde daha sık rastlanmaktadır. İlk belirtisi gözlerin kısılarak bakılmasıdır.

Hipermetrop (Yakını Görememe): Özellikle yakın görme bozulmuştur. Yüksek derecelerde uzak görme de etkilenmektedir. Nedeni, gelen görüntünün retina tabakasının arkasında odaklanmasıdır. Çocuklarda ve ileri yaşlarda daha sık rastlanmaktadır.

Astigmat (Çarpık Görme): Cisimler çarpık veya iç içe geçmiş gibi görülmektedir.   Öndeki şeffaf tabakanın düzgünlüğünün bozulmasına bağlı olarak görüntü birkaç odağa birden düşmektedir. Hem uzak, hem de yakındaki görüntüler çarpık algılanmaktadır. Bu hastalarda miyop veya hipermetrop da bulunabilmektedir.

Presbiyopi (Yaşlı Göz): 40 yaşın üzerinde yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan yakını görememe problemidir. Yaş ilerledikçe yakın görme zayıflığı da artmaktadır. Göz merceğinin esnekliğini kaybetmesine bağlıdır. Hipermetrop varsa daha erken yaşlarda da görülebilmektedir.

 

OCT (GÖZ TOMOGRAFİSİ)

Sarı nokta (makula) hastalıklarının teşhis ve takibinde uygulanan önemli bir tetkiktir.

Makula , yaşa bağlı makula dejeneresansı, diabet(şeker hastalığı) gibi hastalıklardan etkilenmekte ve önlem alınmadığı taktirde görme gittikçe azalabilmektedir.

Hastanemizde uygulanan OCT tetkiki sayesinde makulanın ayrıntılı incelemesi yapılabilmekte ve makula hastalıklarında erken teşhis ve tedavi mümkün olmaktadır.

 

SLT (SELEKTİF LAZER TRABEKÜLOPLASTİ)

Selektif Lazer Trabeküloplasti (SLT), glokom hastalığında göz  içi basıncını düşüren oldukça etkili ve ağrısız bir tedavidir. Muayene odasında yapılabilen ve yaklaşık 5 dk süren bir işlemdir.

 

Göz tansiyonu hastalığı (GLOKOM) nedir?

Göz içerisindeki sıvı basıncının yüksek olmasına bağlı görme sinirinin işlevinin bozulması ve zayıflamasıdır. Göz içi sıvısı sürekli olarak üretilir ve düzenli bir şekilde göz dışına akım sağlanır. Eğer bu dışa akımda bozukluk olursa göz içi basıncı artar ve glokom denilen hastalık ortaya çıkar. Tedavi edilmediğinde yavaş yavaş görme sinirinin işlev kaybına neden olur.

 

SLT hangi hastalara uygulanabilir:

*Açık açılı, psödoexfolyatif veya pigmenter glokom

*Kullanılan ilaçlar göz tansiyonunu yeterince düşürmüyorsa

*İlaca bağlı yan etkiler var ise veya düzenli ilaç damlatılamıyorsa

*Tedavide birden çok damla veya kombinasyon kullanılıyorsa

*Ameliyat bir risk teşkil ediyorsa

Bu sayfa : 4343387 kez ziyaret edilmiştir.

Bu sayfa : 4858391 kez ziyaret edilmiştir.