GENEL CERRAHİ

Eskiden “Hariciye” adı altında bütün müdahalelerin ve ameliyatların yapıldığı alan iken, tıbbın gelişmesi sonucunda içinden pek çok cerrahi dal doğurmuş olan genel cerrahi, günümüzde belli bölge ve hastalıklarla ilgilenen cerrahi tıp dalıdır.  Genel Cerrahi Bölümü, ilgi alanın genişliğinden dolayı birçok branş ile işbirliği içinde ve eş güdümlü olarak çalışmaktadır.

 

Genel Cerrahi hastalarının büyük bölümünü çeşitli tipte kanser vakaları oluşturur. Bu hastalar için tanı, ameliyat ve sonraki tedavi aşamalarının planlanmasında Gastroenteroloji, Radyoloji/Girişimsel Radyoloji, Patoloji, Medikal ve Radyasyon Onkolojisi ile işbirliği içinde çalışılmaktadır.

 

Genel Cerrahi ’nin bir diğer ilgi alanı da travmatolojidir. Travmalı hastalarda sıklıkla çoklu organ sistemi yaralanmalarının varoluşu nedeniyle Ortopedi, Nöroşirurji, Üroloji, Kalp ve Damar Cerrahisi bölümleri ile birlikte hareket edilmektedir. Özellikle şiddetli çoklu organ yaralanmalarında, tüm bu tıp dallarının eşgüdümünü Genel Cerrahi Bölümü üstlenmektedir. Genel Cerrahi hastalarının tedavisinde en önemli basamaklardan biri de ameliyat sonrasında hastanın en kısa sürede eski yaşamına dönecek hale gelmesidir. Bu da hastanemizin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü ile yakın işbirliği içinde çalışılarak gerçekleştirilmektedir.

 

GENEL CERRAHİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

• Cerrahi hastalıklar (Mide, barsak, karaciğer, safra kesesi, pankreas, apandist, hemoroid, fistül, guatr, kistler, varis ameliyatları)

• Acil cerrahi

• Travma, kaza yaralanmaları

• Cerrahi onkoloji

• Laporoskopik cerrahi

• Meme hastalıkları ve ameliyatları

• Endoskopi

• Gastroskopi

• Kolonoskopi ve bu sayılan başlıklar altında bir çok işlem ve hastalıklara bakmaktadır.

Bu sayfa : 4343356 kez ziyaret edilmiştir.

Bu sayfa : 4858360 kez ziyaret edilmiştir.