İÇ HASTALIKLARI

İç hastalıkları birimi günümüzde bünyesinde bir çok yan dala ayrılmakla birlikte erişkin hasta grubunda cerrahi dışı tüm şikayetlerin çözümünde birincil rol üstlenmekte ve gerektiğinde hastanın çözüm bulacağı branşa yönlendirilmesinde temel rol oynamaktadır.

Gastroenteroloji, Endokrinoloji ve Metobolizma, Nefroloji, Romatoloji İmmünoloji, Allerji, Hematoloji, Onkoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji dahiliye içerisinden doğup gelişen ve sürekli yenilenen branşlardır.

Dahiliye bölümümüzde erişkin yaş grubundaki tüm şikayetlerle ilgili teşhis, tedavi ve takiplerin yanı sıra, sağlıklı bireylerde erken teşhis amaçlı check up programı da uygulanmaktadır.

 

GASTROENTEROLOJİ (MİDE, BARSAK, KARACİĞER, SAFRA KESESİ HASTALIKLARI)

Yemek borusu hastalıklar

Gastroözefageal reflü hastalığı (reflü)

Gastrit

Ülser

Hazımsızlık

Mide tümörleri

İnce barsak ve kalın barsak hastalıkları

Kabızlık

Karaciğer, safra kesesi ve dalak ile ilgili hastalıklar

Hepatitler (sarılık) teşhis ve tedavisi

laboratuvar, radyolojik görüntüleme, gastroskopi ve kolonoskopi eşiliğinde modern yöntemlerle yapılmaktadır.

 

ENDOKRİNOLOJİ VE METOBOLİZMA (DİYABET, DİSLİPİDEMİ, TİROİD HASTALIKLARI, PARATİROİD BEZİ HASTALIKLARI, OBESİTE, BESLENME BOZUKLUKLARI, BÖBREK ÜSTÜ BEZİ HASTALIKLAR, HİPOFİZ BEZİ HASTALIKLARI)

Şeker hastalığı

Kolesterol yüksekliği

Trigliserid yüksekliği

Hipertansiyon

Guatr

Şişmanlık

Beslenme düzensizlikleri

Kıllanma

Cilt renginde değişim

Genel hormonal dengesizlikler

Cinsel fonksiyon bozuklukları

                          

NEFROLOJİ (BÖBREK HASTALIKLARI)

Böbrek yetersizliği

Böbrek taşı

Böbrekte iltihabi hastalıklar

 

ROMATOLOJİ (ROMATİZMAL HASTALIKLAR)

Romatoid artrit

Sistemik lupus eritomatozis

Ankilozan spondilit

Reaktif artrit

Skleroderma

Sjögren sendromu

Behçet hastalığı

Vaskülit sendromları

Sarkoidaz

Amiloidoz

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF)

Gut

 

İMMÜNOLOJİ-ALLERJİ (BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ HASTALIKLARI)

Bağışıklık yetersizliği hastalıkları

Allerjik hastalıklar

 

ONKOLOJİ (KANSER HASTALIKLARI)

Kanserin erken saptanması ve ilgili branşa yönlendirilmesi, tedavi takibi

 

HEMATOLOJİ (KAN HASTALIKLARI)

Anemi (kansızlık)

Kanama, pıhtılaşma bozuklukları

Lösemiler (kan kanseri)

Lenfomalar (lenf bezi kanseri)

 

ENFEKSİYON HASTALIKLARI (ATEŞLİ VE BULAŞICI HASTALIKLAR)

Çeşitli bakteriyel, viral, protozoal ve mantar hastalıklarının tanı ve tedavisi

 

Göğüs hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Kardiyoloji alanındaki hastalıklarda ilgili branş uzmanları ile koordineli çalışmalar yapılmaktadır.

 

Hastanemiz bünyesinde tüm dahili ve cerrahi branşlar koordineli bir şekilde çalışmakta ve oldukca geniş bir şikayet yelpazesinde başvurabilen hasta en uygun branşa yönlendirilmektedir. Hastanemizde modern tıbbın bizlere sunduğu tüm laboratuar testleri en gelişmiş cihazlarla, özenle yapılmakta, görüntülüme yöntemlerinden;

Bilgisayarlı röntgen

MR

Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi

Ultrasonografi

Renkli Doopler Ultrasonografi

Sanal Kolonoskopi

BT Angiografi

MR Angiografi

MR Kolanjiagrafi

Mamografi

Kemik dansitometrisi

mevcut olup deneyimli ekibimizle hizmet verilmektedir.

Bu sayfa : 4343192 kez ziyaret edilmiştir.

Bu sayfa : 4858196 kez ziyaret edilmiştir.