KARDİYOLOJİ

Kardiyoloji Nedir: 

Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.

Kardiyoloji önceleri iç hastalıklarının bir alt dalı iken günümüzde ayrı bir anabilim dalı olarak çalışmaktadır.

Kardiyoloji biliminin tanı ve tedavi sağlamak için çalıştığı hastalıklar arasında, günümüzün en önemli sağlık sorunları arasında yer alan bazı hastalıklar bulunmaktadır. Bu hastalıkların birkaçı şöyle sıralanabilir:

  • Hipertansiyon
  • Aterosklerotik kalp hastalıkları (koroner arter hastalığı gibi)
  • Kalp ritmi bozuklukları (aritmiler)
  • Doğuştan kalp hastalıkları

Nefroloji, endokrinoloji gibi dalların da ilgi alanına giren yüksek tansiyon, çeşitli hastalıklara bağlı olarak gelişen kalp yetmezliği, doğuştan ya da çeşitli hastalıklara bağlı olarak gelişen kalp kapak hastalıkları ve benzeri pek çok hastalık da kardiyolojinin tanı ve sağaltımı için uğraştığı hastalıklardandır.

 

Kardiyolijinin kullandığı tanı araçlarından bazıları şunlardır:

- Ekokardiyografi

- Elektrokardiyografi (EKG) ve ilgili tanı yöntemleri:

• Kalp stres testi ("efor testi" ya da "eforlu EKG" olarak da bilinir)

• Taşınabilir EKG aygıtı ("Holter monitörü" olarak da bilinir)

- Kandaki kalp enzimlerinin düzeyleri

- Koroner anjiyografi

 

 

Kardiyolojide, yataklı tedavi  verdiği hastaları genel servis ve Koroner yoşun Bakım ünitelerinde(KYBÜ) yatırarak tedavi etmektedir. KYBÜ'ler genel durumu ağır acil müdahale gerekebilecek hayati tehlikesi söz konusu olan(Kalp Krizi geçirenler gibi) hastaların takip edildiği birimlerdir. KYBÜ kabul edilen hastaların Kalp Ritimleri, Tansiyonları, Nabız say?ları, Kan oksijen miktarları tüm hastaların bağlı olduğu merkezi bir monitörle takip edilmekte olup bu monitörler tespit edilen değerlerde bir anormallik olduşunda görevli personeli alarm vererek uyarmaktadır. Genel durumu düzelen hayati tehlikesi ortadan kalkan hastalarda tetkik ve tedavisine devam etmek üzere genel servislere al?narak takip edilmektedir.

Bu sayfa : 4343233 kez ziyaret edilmiştir.

Bu sayfa : 4858237 kez ziyaret edilmiştir.