LABORATUVAR VE MİKROBİYOLOJİ

BİYOKİMYA TESTLERİ

DİYABETİK TESTLER  (AKŞ,HbA1C……)

KARACİGER FONKSİYON TESTLERİ  (AST, ALT….)

RENAL TESTLER (ÜRE ,CREATİNİN…..)

LİPİT PANELİ( KOLESTEROL, TRİGİRİSERİT,HDL, LDL…..)

ELEKTROLİTLER( NA, K, Cl…..)

ROMATİZMAL TESTLER

KARDİYAK PANEL

TROİD PANELİ(T3,T4,TSH…….)

MENAPOZ PANELİ(FSH,LH,E2…..)

PROSTAT PANELİ

TÜMÖR MARKIRLARI

TORCH PANELİ

HEPATİT PANELİ

TAM İDRAR TETKİKİ

 

HEMATOLOJİ TESTLERİ

KANSIZLIK PANELİ(HEMOGRAM, DEMİR ,DEMİR BAĞLAMA,FERRİTİN…….)

KOAGÜLASYON TESTLERİ(PTZ,INR…..)

 

BAKTERİYOLOJİ TESTLERİ

HER TÜRLÜ KÜLTÜR VE ANTİBİYOGRAM

GAİTA TESTLERİ

SPERMİYOGRAM

 

PATOLOJİ TESTLERİ

SMEAR TESTİ

BİYOPSİ

SİTOLOJİ

İNCE İGNE ASPİRASYONU

Bu sayfa : 4307871 kez ziyaret edilmiştir.

Bu sayfa : 4822849 kez ziyaret edilmiştir.