NÖROLOJİ

Özel Grand Medikal Hastanesi Nöroloji biriminde nörolojik hastalıkların ayaktan ve yatarak tanı, tedavi ve izlem hizmetleri verilmektedir. 

Bu birimde uğraşı alanına giren, beyin kanamaları, baş ağrısı, baş dönmesi, tıkayıcı beyin damar hastalıkları (inmeler), hareket bozuklukları (parkinson, esansiyel tremor, baş ve elde titreme..), kas ve sinir hastalıkları (kas erimeleri, kas güçsüzlüğü, sinir ucu zedelenmeleri ve buna bağlı ellerde ayaklarda uyuşma karıncalanma, denge bozuklukları..), epilepsi, alzheimer (bunama), multipl skleroz, konularında hastanemizde hizmet verilmektedir. 

Koma, ilerleyici inme, sık tekrarlayan nöbetler gibi hasta yaşamını tehlikeye sokan ciddi durumlarda hastalarımızın takip ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülmektedir. 

Gerektiğinde Kraniyal tomografi veya magnetik rezonans (MR) görüntülemesi, ekstrakranial dopler (kafatası dışı damar incelemesi)  gibi tetkikler hastalarımıza uygulanmakta, alınan sonuçlar hastalarımızın takip ve tedavilerine katkıda bulunmaktadır. 

Çoğunlukla el ve ayak uyuşmaları gibi şikayetlerle ortaya çıkan nöropatileri değerlendirmek ve bel, boyun fıtığı gibi ağrılı durumların tanısında dinamik bir tanı yöntemi olan ENMG (elektronöromyografi) tetkiki, nöroelektrofizyoloji laboratuarımızda gerçekleştirilmektedir. 

Santral sinir sisteminin birçok hastalığında özellikle de epilepsi hastalığında ayırıcı tanı amacı ile kullanılan EEG (elektroensafolografi) tetkiki de nöroelektrofizyoloji laboratuarımızda yapılabilmektedir.

 

NÖROLOJİK HASTALIKLAR

• Beyin damar tıkanıklığına bağlı inmeler

• Beyin Kanamaları

• Dejeneratif hastalıklar

• Vasküler Demans (Beyin damar hastalıklarına bağlı bunama)

• Alzheimer Hastalığı (bunama)

• ALS vb Motor Nöron Hastalıkları sonucu  gelişen yaygın kas güçsüzlüğü

• Parkinson Hastalığı

• Distoniler (Kaslarda yaygın kasılma ile seyreden hastalıklar)

• Diskineziler (istemsiz kol ve bacak hareketleri) 

• Esansiyel Tremor (Titremeler)

• Huzursuz Bacak Sendromu

• Epilepsi

• Multipl Skleroz

• Nöropatiler, polinöropatiler (Sinir ucu iltihaplanmaları)

• Myastenia Gravis

• Baş ağrıları

• Baş dönmeleri (vertigo)

Bu sayfa : 4343382 kez ziyaret edilmiştir.

Bu sayfa : 4858386 kez ziyaret edilmiştir.