Yrd. Doç. Dr.

Yasemin YILDIRIM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

UZMANLIK VE EĞİTİMİ

Tıp Eğitimi: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (1995)

Uzmanlık Eğitimi: Celal Bayar Üniversitesi Kadın Hastalıkları (2000)

Perinatoloji Yan Dal Uzmanlığı (2011)

 

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Özel Grandmedical Hospital (2011-Halen)

 

YABANCI DİL

İngilizce

 

MESLEKİ İLGİ, AKTİVİTELER VE BİLİMSEL YAYINLAR

1)“Retrospective Analysis of Teenage Pregnancy and Discussion with Current Literature”. Gynecol Obstet Reprod Med 9: 1, 16-18, 2003

2)“Interleukın 6 levels in hyperemesis gravidarum” Arch Gynecol Obstet 2003-269:13-15

3)“Endotelial Dysfunction in Preeclampsia” Gynecologic and Obstetric İnvestigation  2003;56:221-224

4)“Atherogenic Profile in Preeclampsia” Arch Gynecol Obstet 2003; 268:45-47

5)“Detection of endotelial dysfunction in preeclamptic patients by using color Doppler sonography. ”Arch Gynecol Obstet 2003; 268: 113-116

6)“İmmunolocalization of  transforming growth factor β3 in pregnant human myometrium ” Acta  Obstetrıcia et Gynecologica Scandinavica2001; 80: 1079-1083

7)“Farklı Rejyonel ve Sistemik Anestezi metodlarının Doğum Progresyonu Üzerine Olan Etkileri ” Klinik Bilimler ve Doktor Temmuz 2001 Cilt 7 sayı 5

8)“Normal ve Yetersiz Fetal Gelişim Gösteren Gebelerde  Gebelik Süresince Serum İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü1(IGF 1) ve İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü Protein 3 (IGFBP3) Konsantrasyonları ”Jinekloloji ve Obstetrik Bülteni 9(1):5-10 2000

9)“ Preterm Prematür Membran Rüptürü – Terme Ulaşan İki Olgu” Hacettepe Kadın Doğum Günleri 2009 poster sunumu.

10)“Assessment of Atrıal Dıameter According to Fetal Head Cırcumference, Estımated Fetal Weıght and Sex in the Thırd Trımester” Maternal Fetal Tıpve Perinatoloji 2002 poster sunumu.

11)“A Case Report- Leptospirosis and Pregnancy” Maternal Fetal Tıpve Perinatoloji 2002 poster sunumu.

12)“Preeklampside Endotel Disfonksiyonunun Renkli Doppler ile Tespiti ” 8. İnfertilite ve Üreme Kongresi Antalya 2000

13)Gebelik  ve  Brusellozis-  Rutin Tarama Yapılmalımıdır?  Perinatal Tıp 2003 poster sunumu.

14)Kadın Hastalıkları ve  Doğum Anabilim Dalı ve Genetik Anabilim Dalı                                  Sitogenetik Analiz Sonuçları. Perinatal Tıp 2003 poster sunumu

15)İnfertil olgularda tanısal laporoskopi sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi 2007, Türk Fertilite Dergisi Cilt 15, Sayı 1

16)Chronic cervical perforation by an intrauterine device. J Chin Med Assoc, June 2010, Vol 73, No 6, 325-326

17)İdiopatic labial fusion in a young adult: a case report. .Anatol J Obstet Gynecol 2010; 1:2

tet Gynecol 2010; 1:2

18)İnfertil olgularda tanısal  laporoskopinin sonuçlarının rerospektif olarak değerlendirilmesi. . Güncel Üreme Endokrinolojisi Yardımcı Üreme Teknikleri Kongresi ve 1. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, 2008, Çeşme

19)Bilateral Üst Ekstremite Agenezisi ve Femur Kısalığı- Olgu Sunumu 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 2008, Antalya

20)Postmenopozal over torsiyonu olgu sunumu. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 2008, Antalya

21)Serviksi perfore eden rahim içi araç olgu sunumu. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 2008, Antalya

22)Benign nedenlerle Yapılan histerektomilerde preopertatif endometrial örnekleme gerekli midir?6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 2008, Antalya

23)Preterm Prematür membran rüptürü-Terme ulaşan iki olgu. Hacettepe Kadın Doğum Günleri 2009 poster sunumu

24)Erişkin yaşta gelişen idiyopatik labial füzyon olgu sunumu.Hacettepe Kadın Doğum Günleri 2009 poster sunumu

25)Deneysel rat modelinde Gonodotropin Serbestleştirici bHormon Agonist ve Antogonistlerinin Postoperatif Adezyonları Önlemedeki Etkinliği.8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 2010 AntalyaBirincilik Ödülü

26)Gonodotropin ve Gonodotropin Serbesleştirici Hormon Antogonistinin Over Morfolojisi Üzerine Etkisi. 8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 2010

27)Ektopik gebelik olgularına yaklaşım: 74 olgunun retrospektif değerlendirilmesi. 8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 2010

28)Türk kadınlarının servikal kanser, Human Papilloma Virus ve HPV aşısı hakkında bilgi ve tutumları. 8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 2010

29)Polikistik over sendromunda karotis arterin doppler ultrasonografi ile incelenmesi. Klinik Bilimler ve Doktor 2003; 9: 488-90

30)Postoperative menstrual changes in patients who underwent tubal ligation. GORM 2001; 7: 235-7

31)Perimenopozal ve postmenopozal kanamada probe küretaj sonuçlarının karşılaştırılması. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2000; 14: 231-4

32)Perimenopozal ve postmenopozal kanama nedeni ile yaptığımız probe küretaj sonuçları”, 8.İnfertilite ve Üreme Kongresi, 38, Antalya, 2000

33)Vulvavaginal kandidiyazisde topikal tek doz Klatrimazol tedavisinin etkinliği. TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, 1998 (2):74-77

34)Postmenapozal dönemde  asemptomatik olguların mammografi taraması; İstanbul Jinekoloji ve Obstetri Dergisi 2; 91-94, 1998

35)Normal ve yetersiz fetal gelişme gösteren gebelerde gebelik süresince serum IGF-1 ve IGFBP-3 konsantrasyonları; Jinekoloji ve Obstetri Bülteni9 (1): 5-10Hekim Yayınları Birliği 2000

36)Farklı rejyonel ve genel anestezi metodlarının doğum progresyonu üzerine olan etkileri; Klinik Bilimler ve Doktor, Cilt7, Sayı 5, Temmuz 2001

37)Relation of sexuality with pyschological and hormonal features in the menopausel period. West İndian Med. J. 2003 Mar : 5281. 27-30 

Bu sayfa : 4249461 kez ziyaret edilmiştir.

Bu sayfa : 4764431 kez ziyaret edilmiştir.