Doç. Dr. Murat KARCIOĞLU

Doç. Dr. Murat KARCIOĞLU


Eğitim:

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1992


Uzmanlık Eğitimi:

Göztepe SSK Hastanesi (Medeniyet Üniversitesi), İstanbul


Çalıştığı Kurumlar:

Göztepe SSK Hastanesi, (Araştırma Görevlisi) İstanbul 1999-2003

Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi (Uzman Dr), Kütahya 2004-2005

Özel Konya Hastanesi (Uzman Dr), Konya 2005-2009

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yrd. Doç. Dr), Hatay 2009-2013

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi (Doç. Dr.) ), Hatay 2014- 2016


Üye Olduğu Mesleki Dernek ve Kuruluşlar:

Türk Tabipleri Birliği 

Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği (TARD)

Göğüs Kalp Damar Anestesi ve Yoğum Bakım Derneği

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği (ARUD)

The American Society of Anesthesiologists

Türk Toksikoloji Derneği

Yabancı Dil:

İngilizce