Uzm. Dr. Ferhat ÖZYURTLU

Uzm. Dr. Ferhat ÖZYURTLU

Doğum Tarihi ve Yeri : 06-12-1978/ DİYARBAKIR

EĞİTİM DURUMU Üniversite : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1996–2002

Uzmanlık Eğitimi : Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi 2002–2007

Yrd.Doç.Dr : İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medical Park Hastanesi 2013-2013

İŞ TECRÜBESİ:

DİYARBAKIR DEVLET HASTANESİ KARDİYOLOJİ UZMANI 02/2008-10/2008

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM EĞİTİM ROTASYONU 1 AY SÜRE İLE ADANA ASKER HASTANESİ ASKERLİK GÖREVİ 11/2008-10/2009

DİYARBAKIR DEVLET HASTANESİ KARDİYOLOJİ UZMANI 11/2009-02/2011

ÖZEL SADA HASTANESİ- İZMİR KARDİYOLOJİ UZMANI 02/2011-06/2012

İZMİR ÜNİVERSİTESİ-ÖZEL MEDİCAL PARK HASTANESİ- İZMİR KARDİYOLOJİ AD. 07/2012-11/2013

ÜYE OLUNAN BİRLİK VE DERNEKLER:

1-TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ

2-TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ

KATILDIĞI EĞİTİMLER / SAHİP OLDUĞU SERTİFİKA VE BELGELER: 

13. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı

13. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı-Girişimsel Kardiyoloji Temel Prensipleri Kursu

15. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı 18. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı

19. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı OCT Kursu (19. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı)

TAVİ Kursu (28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi)

Karotis Girişim Kursu (28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi)

Periferik Girişim Kursu (28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi)

TÜRKİNVAZİF 2009

19. Ulusal Kardiyoloji Kongresi

20. Ulusal Kardiyoloji Kongresi

22. Ulusal Kardiyoloji Kongresi

28.Ulusal Kardiyoloji Kongresi

29.Ulusal Kardiyoloji Kongresi TKD 2005 Hipertansiyon Toplantısı TKD Ekokardiyografi Çalışma Grubu

8.Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı TKD

1.Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu Toplantısı Ege Kardiyoloji- KDC Toplantısı Vaka Sunumu (2007)

UZMANLIK TEZİ :

Kalp kapak Hastalığı ile NT-proBNP ilişkisi

YAYINLAR :

1-Tipik Efor Anginası ile Başvuran Japon Tipi Apikal Hipertrofik Kardiyomiyopati. (MN Cardiology Volume:17 No:3 2010)

2- Adneksiyal Kitlesi Olan, Trombolitik Tedavi ile Başarılı Tedavi Edilen; Sağ Atriyumdan Sağ Ventriküle Girip Çıkan, Pulmoner Emboli Yapan Serbest Yüzen Trombüs. (MN Cardiology Volume:17 No:6 2010)

3- Life-saving Collateral Circulation. (Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi-Cilt 8,sayı 3, 2011)

4- A Rare Coronary Anomaly: Atypical Double Right Coronary Artery with an Acute Inferior Myocardial Infarction. (Korean Circulation Journal-2012.42.3.208)

5- Erken Mitral Kapak Replasmanlı Hastada Streptokinaz Alımı Sonrası Sol Atriyumda Top Şeklinde Serbest Yüzen Trombüs Olgusu. (Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-2012;20(1):177-178)

6-Kalp Kapak Hastalıkları (Derleme- Klinik Tıp Aile Hekimliği Kardiyoloji Dergisi. Cilt:4 Sayı:3, Temmuz-Ağustos 2012)

7- Tesadüfen tanı konulan olağan dışı büyük epikardiyal yağ dokusu (Anadolu Kardiyoloji Dergisi- 2012 Aralık 1;12(8):000-000)

8- Stabil anjina pektorisli hastalarda Gensini skoru, adiponektin ve glikoz düzeyleri arasındaki ilişki.( Journal of Clinical and Experimental Investigations- 2012; 3 (2): 229-234)

9-Dev Dissekan Aort Anevrizmasina Bagli Ortner Sendromu – Ortner’s Syndrome Due To Dissecting Giant Aortic Aneurysm-Turk Kardiyol Dern Ars. 2013 Apr;41(3):225-7. doi: 10.5543/tkda.2013.47935.)

10-Tibio-peroneal Arter Bifurkasyon Lezyonunun Kissing Balon Tekniği İle Başarılı Anjioplastisi-Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi-Yazı kabul edildi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Journal of Harran University Medical Faculty) Cilt 9. Sayı 2, 2012

11- A Rare Coronary Artery Anomaly: Single Coronary Artery Originate From Right Sinus Valsalva R-IIP Sub-Group Type- Cardiol Res • 2012;3(3):140-142

12-: A Giant Left Atrial Thrombus Without Embolic Complication- Journal of Medical Cases.

13- Unreported Coronary Artery Anomaly: Association of Right Coronary Artery and Circumflex Coronary Artery With Single Ostium Originate From High Left Anterior Aorta. (Korean Circulation Journal-2012.42.12.1) 14-The impact of NT-proBNP on admission for early risk stratification of patients undergoing primary percutaneous coronary intervention. Kardiol Pol. 2013;71(2):165-75. doi: 10.5603/KP.2013.0011.

15-Akut Koroner Sendromlarda Antikoagülan Tedavi; Yeni Ne Var? Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Özel Sayısı. Turkiye Klinikleri J Cardiol-Special Topics 2013;6(6):36-41,

16- Phantom tumor of the lung in a patient with preserved left ventricular systolic function. J Clin Exp Invest 2013; 4 (2): 443-446

17-A right atrial worm-like thrombus in an elderly patient: is enoxaparine treatment alone sufficient? International Journal of Basic and Clinical Studies (IJBCS) 2013;1(1): 76-80.

18-A Rare Cause of Platypnea: Left Atrial Myxoma. International Journal of Basic and Clinical Studies (IJBCS) 2013;1(1): 24-30.

19-Amiodarone Induced Epididymitis: A Case Report. International Journal of Basic and Clinical Studies (IJBCS) 2013;1(1): 89-91.

20-Sol Ön İnen Arter Tıkanıklığı ve Yalnız İnferior Derivasyonlarda ST Segment Yükselmesiyle Seyreden Akut Miyokard İnfarktüsü Olgusu ve Literatürün gözden geçirilmesi. Journal of Clinical and Experimental Investigations.

21-The Relationship Between The Severity Of Coronary Artery Disease With Platelet Indices. Cardiology Polska. Kardiol Pol. 2013;71(11):1129-34. doi: 10.5603/KP.2013.0293.

22-Miyokard Enfarktüsü Sonrası Sekonder Koruma Stratejilerine Genel Bkış ve Cinsel Disfonksiyon (Derleme). Klinik Tıp Bilimleri Dergisi. Cilt:1, Sayı:2. Ekim 2013 (sayfa 6-14)

23-Relationship Between Hematologic Indices and Global Registry of Acute Coronary Events Risk Score in Patients With ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. Clin Appl Thromb Hemost. 2014 May 8. 24-The Association between Coronary Slow Flow and Platelet Distribution Width among Patients with Stable Angina Pectoris. Advances in Interventional Cardiology.DOI: 10.5114/pwki.2014.42493

Poster Bildiriler:

1-A Case Of Isolated Inferior ST Segment Elevation Myocardial Infarction Due To Occlusion of the Left Anterior Descending Coronary Artery (7. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi ve TCT Mediterranean. Poster Discussions / International Journal of Cardiology 147S2 (2011) S103–S130)

2-Incidentally Diagnosed Left Ventrikular Diverticulum In A Sixty Year Old Patient With Unstable Angina Pektoris (7. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi ve TCT Mediterranean. Poster Discussions / International Journal of Cardiology 147S2 (2011) S103–S130)

3-A Rare Cause Of Acute Myocardial Infarction: Spontaneous Coronary Dissection With Dilate Cardiomyopathy (7. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi ve TCT Mediterranean. Poster Discussions / International Journal of Cardiology 147S2 (2011) S103–S130)

4-Amiodarone-Associated Epididymitis (7. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi ve TCT Mediterranean. Poster Discussions / International Journal of Cardiology 147S2 (2011) S103–S130)

5-Double Right Coronary Artery With Acute Inferior Wall Myocardial Infarction (7. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi ve TCT Mediterranean. Poster Discussions / International Journal of Cardiology 147S2 (2011) S103–S130)

6-Occlusion Of Left Anterior Descending Artery And Collateral Circulation Via The Conus Branch Of The Right Coronary Artery (7. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi ve TCT Mediterranean. Poster Discussions / International Journal of Cardiology 147S2 (2011) S103–S130)

7- Oldukça Nadir Bir Ortner Sendromu Nedeni: Tekrarlayan Dev Aort Anevrizması. (27. Ulusal Kardiyoloji kongresi/ Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi Supplementum 2011)

8- Olağandışı Bir Psödokardiyomegali Olgusu: Aşırı Kalın Parakardiyal Yağ Dokusu. (27. Ulusal Kardiyoloji kongresi/ Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi Supplementum 2011)

9- Tibio-peroneal Arter Bifurkasyon Lezyonunun Kissing Balon Tekniği İle Başarılı Anjioplastisi. (27. Ulusal Kardiyoloji kongresi/ Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi Supplementum 2011)

10-Heart rate recovery and myocardial performance index in patients with coronary slow flow phenomenon (8. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi 2012)

11- Stabil anjina pektorisli hastalarda Gensini skoru, adiponektin ve glikoz düzeyleri arasındaki ilişki.(28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2012)

12-Yüksek sol anterior aortadan tek koroner ostiumla çıkan sağ ve sirkumfleks koroner arter birlikteliği: Daha önce bildirilmemiş bir koroner arter anomalisi.(28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2012)

13-Phantom tumor of the lung in a patient with preserved left ventrikuler systolic function. (9. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi 2013)

14-An extremely rare coronary artery anomaly: single coronary artery type R-III. (9. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi 2013)

15-Coexistance of an extremely coronary artery anomaly: double right coronary artery anomaly, coronary fistula and atherosclerosis. (9. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi 2013)

16-RCA conus branch-aorta fistula: unreported coronary artey anomaly. (9. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi 2013)

17-A Huge Cardiac mass: benign or malignant? Caseous calcification of the mitral annulus (29. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2013)

Sözlü Bildiri: 1-Spontaneous spinal epidural hematoma following percutaneous coronary intervention: early detection, early intervention and good result. (29. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2013)

2-Occlusion of side branch of recanalised internal mammary artery causing coronary steal syndrome: is it an optimal alternative treatment? (29. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2013)

1-Hipertansiyon Tanı ve Tedavisi Kitabı. Hipertansif Krizler Bölümü.

2-Kardiyolojide Tanı ve Tedavi Yaklaşımları Kitabı. Depo Hastalıkları ve Kalp Bölümü. Dergi Editör Yardımcısı 1- Klinik Tıp Bilimleri Dergisi. Ekim 2013, Cilt:1, Sayı:2.