KVKK Kanunu Kapsamında Çalışan Açık Rıza Beyan

KVKK Kanunu Kapsamında Çalışan Açık Rıza Beyan

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işbu belgeyi imzalayarak aşağıdaki tabloda belirtilen kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin Yeni Manisa Yapı Sanayi Özel Sağlık ve Turizm Hizmetleri A.Ş. (Grandmedical) (“Şirket”) veya yetkilendirdiği üçüncü kişiler tarafından Kanun’a uygun olarak, bilgime sunulmuş olan “Çalışanlar İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni” başta olmak üzere Şirket’in ilgili politika ve prosedürleri çerçevesinde, işlenme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmak üzere, Şirket’in kullanmakta olduğu bilişim sistemleri ve ilgili birimleri aracılığıyla; otomatik, kısmen otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla, açık rızama dayalı olarak aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmesine ve aktarılmasına onay veriyorum.

 

Veri Kategorisi

İşlenme/Aktarılma Amacı

Aktarılabilecek Yer

Kimlik Bilgisi

(Ad-soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, kimlik/pasaport no, T.C. kimlik kartı bilgileri)

 

İletişim Bilgisi

(Telefon numarası, E-posta adresi, Açık adres bilgisi)

 

 • Acil durum yönetim süreçlerini yönetmek,
 • Çalışanlar için iş akdi/mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi (maaş, kredi, prim, emeklilik, sigorta vb. işlemler)
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Faaliyetleri mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek,
 • Finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğini sağlamak,
 • Hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerini sağlamak,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Sözleşme süreçlerini takip etmek
 • Yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Gerçek kişiler veya özel hukuk kişileri (Şirket’in bankacılık, sigorta, güvenlik, muhasebe, mali müşavirlik, hukuk, denetim, iş güvenliği, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vb. konularda hizmet aldığı/almayı planladığı kişi ve kuruluşlar ile Şirket’in iş birliği içinde olduğu diğer kişi ve kuruluşlar, Şirket’e ait Web sitesi sosyal medya platformları, reklam panosu, gazeteler)
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (Sağlık Bakanlığı, Emniyet, Adli makamlar, SGK, İŞKUR, Maliye Bakanlığı-Vergi Daireleri vb.)
 • Hissedarlar

Özlük Bilgisi

(Özgeçmiş, İşe giriş-çıkış belgesi kayıtları, Unvan, sosyal güvenlik ve Ücret hesap pusulası, bordro, maaş ve prim bilgisi, Askerlik durum bilgisi vs.)

Finans Bilgisi

(Banka hesap bilgileri)

 • Çalışanlar için iş akdi/mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi (maaş, kredi, prim, emeklilik vb. işlemler)
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Gerçek kişiler veya özel hukuk kişileri (Bağımsız denetim firmaları, sigorta şirketleri, eğitim ve danışmanlık hizmeti veren şirketler, hukuk bürosu (avukat), mali müşavirlik, bankalar vb.)
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.
 • Hissedarlar

Mesleki Deneyim

(Öğrenim durumu, diploma, transkript bilgileri, Meslek içi eğitim/kurs/sertifika bilgileri, Ehliyet bilgisi, Yabancı dil bilgisi, Referans bilgileri)

 • Çalışanlar için iş akdi/mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi/Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Gerçek kişiler veya özel hukuk kişileri (Bağımsız denetim firmaları, sigorta şirketleri, eğitim ve danışmanlık hizmeti veren şirketler, hukuk bürosu (avukat), mali müşavirlik, bankalar vb., Şirket’e ait Web sitesi sosyal medya platformları, reklam panosu, gazeteler)
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları,
 • Hissedarlar

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

(Fotoğraf)

 • Çalışanlar için iş akdi/mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi.
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Gerçek kişiler veya özel hukuk kişileri (Şirket’e ait Web sitesi sosyal medya platformları, reklam panosu, gazeteler)

Fiziksel Mekân Güvenliği

(Kamera Kayıtları, Araç Plakaları)

 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
 • Yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Yasal zorunluluklar haricinde aktarılmıyor.

Risk Yönetimi

(Olay Tehlike ve Risk Bildirimleri)

 • Çalışanlar için iş akdi/mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi (iş kazası, engellilik vb. durumlarda)
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına
 • Gerçek kişiler veya özel hukuk kişileri (Sigortacılık, hukuk, iş sağlığı güvenliği konularında hizmet veren kişi/kuruluşlar)

Hukuki İşlem

(Adli makamlarla yazışmalar/Dava dosyasındaki bilgiler, Mahkeme ve idari merci kararları)

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Gerçek kişiler veya özel hukuk kişileri (Hukuk bürosu -avukat-)
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Bilgisi

(Adli sicil kayıtları)

 • Çalışanlar için iş akdi/mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • Yasal zorunluluklar haricinde aktarılmıyor.

Sağlık Bilgisi

(Muayene bilgileri, sağlık raporları, sağlık izinleri, kan grubu bilgileri vb.)

 • Çalışanlar için iş akdi/mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Gerçek kişiler veya özel hukuk kişileri (yetkili hekimler, sağlık kuruluşları, sağlık sigortası firmaları, Şirket avukatları, vs.)
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

Biyometrik Veri

 • Çalışanlar için iş akdi/mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi (maaş, kredi, prim, emeklilik, sigorta vb. işlemler)
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • Ücret politikasının yürütülmesi
 • Yasal zorunluluklar haricinde aktarılmıyor.